dinsdag 6 december 2011

Vandaag


1941 De Belgische koning Leopold III trouwt met de twintig jaar jongere Lilian Baels

1976 Na eerder te zijn ontsnapt wordt op aanwijzing van onderzoeksjournalist Hans Knoop de Nederlandse kunsthandelaar en
oorlogsmisdadiger Pieter Menten in Zürich, Zwitserland gearresteerd. Menten zal uiteindelijk na een jarenlange juridische strijd veroordeeld worden voor medeplichtigheid aan een massamoord in het Poose dorp Podhorodce. Hij krijgt tien jaar gevangenisstraf met aftrek en een geldboete van honderdduizend gulden. Na het uitzitten van tweederde van zijn straf, komt hij in 1985 vrij. Op 14 november 1987 overlijdt hij.2004 Raymond Goethals (83), Belgisch voetbalcoach Oftewel De Tovenaar is overleden na een slepende ziekte te Brussel


Ukkel

1902 Laagste minimumtemperatuur -11,6 °C
1868 en 1934 Hoogste maximumtemperatuur 14,6 °C

1933 Minimumtemperatuur tot –10,8°C in Gerdingen (Bree) en –11,2°C in Wardin (Bastogne)…
1953 Temperatuurmaximum tot 14,4°C op de Baraque Michel (Jalhay)

Spreuk van de dag : Is uw schimmel nog steeds zoek, check de slager op de hoek!


Geen opmerkingen: